77-ე სასწავლო-კვლევითი კონფერენცია

აპელაცია

ნაშრომების ავტორებმა, რომელმაც გადალახეს 77-ე სასწავლო-კვლევითი კონფერენციის პირველი ეტაპი, თუმცა შეფასების ეტაპზე ვერ მიიღეს საკმარისი რაოდენობის ქულა ნაშრომის ფინალურ ეტაპზე გადასასვლელად და აქვთ კომისიის შეფასების გასაჩივრების სურვილი, შეუძლიათ არგუმენტირებული განაცხადი გამოაგზავნონ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მნიშვნელოვანი თარიღები:

  • აპელაცია მიიღება 5 აპრილიდან 10 აპრილის ჩათვლით;
  • აპელაცია განიხილება და შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 17 აპრილისა;

სასწავლო-კვლევითი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი
ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
შ. რუსთაველის გამზ. 6 | 0108 თბილისი, საქართველო
Tel.:+995 599 99 82 53